ဆိုလာရေစုပ်စက်

 • 4 inch good quality 201 screw water pump

  4 လက်မ အရည်အသွေးကောင်း 201 ဝက်အူရေစုပ်စက်

  ✓ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု-အခမဲ့ Brushless DC မော်တာ

  ✓ပေါင်းစပ် DSP & MPPT (အမြင့်ဆုံး Power Point အဝေးထိန်းခလုတ် စသည်တို့)

  ✓ Wide DC ဗို့အား လည်ပတ်မှု၊ ကောင်းမွန်စွာ စစ်ဆေးခြင်းအတွက် ထိန်းချုပ်မှု၊ ခြောက်သွေ့မှု ကာကွယ်ရေးအတွက် သင့်လျော်သည်။    

  ✓Battery လည်ပတ်မှု၊ ဘက်ထရီခြေရာခံခြင်းအတွက် ဗို့အားနည်းသော ချိတ်ဆက်မှု ဖြတ်တောက်ခြင်း) Overload

   

 • 4inch stainless steel impeller water pump

  4 လက်မ stainless steel impeller ရေစုပ်စက်

  ✓ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု-အခမဲ့ Brushless DC မော်တာ

  ✓ပေါင်းစပ် DSP & MPPT (အမြင့်ဆုံး Power Point အဝေးထိန်းခလုတ် စသည်တို့)

  ✓ Wide DC ဗို့အား လည်ပတ်မှု၊ ကောင်းမွန်စွာ စစ်ဆေးခြင်းအတွက် ထိန်းချုပ်မှု၊ ခြောက်သွေ့မှု ကာကွယ်ရေးအတွက် သင့်လျော်သည်။    

  ✓Battery လည်ပတ်မှု၊ ဘက်ထရီခြေရာခံခြင်းအတွက် ဗို့အားနည်းသော ချိတ်ဆက်မှု ဖြတ်တောက်ခြင်း) Overload 

 • 4inch Brushless DC Motor plastic impeller water pump

  4 လက်မ Brushless DC Motor ပလပ်စတစ် impeller ရေစုပ်စက်

  ✓ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု-အခမဲ့ Brushless DC မော်တာ

  ✓ပေါင်းစပ် DSP & MPPT (အမြင့်ဆုံး Power Point အဝေးထိန်းခလုတ် စသည်တို့)

  ✓ Wide DC ဗို့အား လည်ပတ်မှု၊ ကောင်းမွန်စွာ စစ်ဆေးခြင်းအတွက် ထိန်းချုပ်မှု၊ ခြောက်သွေ့မှု ကာကွယ်ရေးအတွက် သင့်လျော်သည်။

  ✓Battery လည်ပတ်မှု၊ ဘက်ထရီခြေရာခံခြင်းအတွက် ဗို့အားနည်းသော ချိတ်ဆက်မှု ဖြတ်တောက်ခြင်း) Overload

 • 4 inch 304 screw pump solar water pump

  4 လက်မ 304 ဝက်အူစုပ် ဆိုလာရေစုပ်စက်

  ✓ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု-အခမဲ့ Brushless DC မော်တာ

  ✓ပေါင်းစပ် DSP & MPPT (အမြင့်ဆုံး Power Point အဝေးထိန်းခလုတ် စသည်တို့)

  ✓ Wide DC ဗို့အား လည်ပတ်မှု၊ ကောင်းမွန်စွာ စစ်ဆေးခြင်းအတွက် ထိန်းချုပ်မှု၊ ခြောက်သွေ့မှု ကာကွယ်ရေးအတွက် သင့်လျော်သည်။    

  ✓Battery လည်ပတ်မှု၊ ဘက်ထရီခြေရာခံခြင်းအတွက် ဗို့အားနည်းသော ချိတ်ဆက်မှု ဖြတ်တောက်ခြင်း) Overload

 • 3inch good quality Brushless 201 screw pump

  အရည်အသွေးကောင်း 3 လက်မ Brushless 201 ဝက်အူပန့်

  ✓ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု-အခမဲ့ Brushless DC မော်တာ

  ✓ပေါင်းစပ် DSP & MPPT (အမြင့်ဆုံး Power Point အဝေးထိန်းခလုတ် စသည်တို့)

  ✓ Wide DC ဗို့အား လည်ပတ်မှု၊ ကောင်းမွန်စွာ စစ်ဆေးခြင်းအတွက် ထိန်းချုပ်မှု၊ ခြောက်သွေ့မှု ကာကွယ်ရေးအတွက် သင့်လျော်သည်။    

  ✓Battery လည်ပတ်မှု၊ ဘက်ထရီခြေရာခံခြင်းအတွက် ဗို့အားနည်းသော ချိတ်ဆက်မှု ဖြတ်တောက်ခြင်း) Overload

 • 3inch stainless steel impeller solar water pump

  3 လက်မ stainless steel impeller ဆိုလာရေစုပ်စက်

  ✓ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု-အခမဲ့ Brushless DC မော်တာ

  ✓ပေါင်းစပ် DSP & MPPT (အမြင့်ဆုံး Power Point အဝေးထိန်းခလုတ် စသည်တို့)

  ✓ Wide DC ဗို့အား လည်ပတ်မှု၊ ကောင်းမွန်စွာ စစ်ဆေးခြင်းအတွက် ထိန်းချုပ်မှု၊ ခြောက်သွေ့မှု ကာကွယ်ရေးအတွက် သင့်လျော်သည်။    

  ✓Battery လည်ပတ်မှု၊ ဘက်ထရီခြေရာခံခြင်းအတွက် ဗို့အားနည်းသော ချိတ်ဆက်မှု ဖြတ်တောက်ခြင်း) Overload

 • 3inch plastic impeller solar water pump

  ၃ လက်မ ပလပ်စတစ် ပန်ကာ ဆိုလာရေစုပ်စက်

  ✓ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု-အခမဲ့ Brushless DC မော်တာ

  ✓ပေါင်းစပ် DSP & MPPT (အမြင့်ဆုံး Power Point အဝေးထိန်းခလုတ် စသည်တို့)

  ✓ Wide DC ဗို့အား လည်ပတ်မှု၊ ကောင်းမွန်စွာ စစ်ဆေးခြင်းအတွက် ထိန်းချုပ်မှု၊ ခြောက်သွေ့မှု ကာကွယ်ရေးအတွက် သင့်လျော်သည်။    

  ✓Battery လည်ပတ်မှု၊ ဘက်ထရီခြေရာခံခြင်းအတွက် ဗို့အားနည်းသော ချိတ်ဆက်မှု ဖြတ်တောက်ခြင်း) Overload

 • 3inch Brushless DC Motor 304 screw solar water pump

  3 လက်မ Brushless DC Motor 304 ဝက်အူ ဆိုလာရေစုပ်စက်

  ✓ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု-အခမဲ့ Brushless DC မော်တာ

  ✓ပေါင်းစပ် DSP & MPPT (အမြင့်ဆုံး Power Point အဝေးထိန်းခလုတ် စသည်တို့)

  ✓ Wide DC ဗို့အား လည်ပတ်မှု၊ ကောင်းမွန်စွာ စစ်ဆေးခြင်းအတွက် ထိန်းချုပ်မှု၊ ခြောက်သွေ့မှု ကာကွယ်ရေးအတွက် သင့်လျော်သည်။    

  ✓Battery လည်ပတ်မှု၊ ဘက်ထရီခြေရာခံခြင်းအတွက် ဗို့အားနည်းသော ချိတ်ဆက်မှု ဖြတ်တောက်ခြင်း) Overload